موسسه پگاه سابقه طولانی در چاپ و تکثیر کتابهای توانبخشی دارد. کتابهای لاتین و فارسی مورد نیاز در رشته فیزیوتراپی نیز بخش عمده ای از انتشارات این موسسه را تشکیل می دهند.

آدرس سایت موسسه پگاه:: موضوعات مرتبط: کتاب و منبع
تاریخ انتشار : جمعه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۲ |